paryacarat

paryacarat she served; SB 3.23.1
paryacarat worshiped; SB 4.8.71
paryacarat served in devotion; SB 4.28.43
paryacarat attended upon; SB 6.18.56
paryacarat served; SB 6.18.58
paryacarat rendered service; SB 7.7.14
paryacarat served; SB 9.18.29
paryacarat served; SB 10.60.1
paryacarat served; SB 10.80.23